Výťahové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Nejedlého 19-23, Bratislava

 


Popis

Vo všetkých vchodoch sme vymenili prívodný výťahový kábel do strojovne.

Použili sme požiaru odolný kábel, ktorý sme ukončili plastovým rozvádzačom s vyšším krytím, bezpečnostným vypínačom pre výťah a istiacimi prvkami.

Kábel sme viedli cez výťahovú šachtu.

Viac informácií o službe: Výťahové prívody


Obdobie

5/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa