Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Nejedlého 19-23, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
4/2016

Návrat na bytový dom

Nejedlého 19-23
Bratislava

Nasledujúca služba

Bytové prívody
5/2016


Popis

V apríli 2016 sme do celého bytového domu na Nejedlého 19-23 v Bratislave nainštalovali prepäťovú ochranu silových rozvodov KIWA.

Na prívodný kábel HDV pre jednotlivé vchody sme nainštalovali prepäťovú ochranu triedy 1 (zvodič bleskových prúdov) spolu s akustickou signalizáciou poruchového stavu. Túto sme namontovali do nemeranej časti v JOP rozvádzačoch na prízemí.

Výťahy, spoločné priestory a všetky byty sme ochránili prepäťovými ochranami triedy 2 (stredná ochrana), ktoré sme namontovali do meranej časti rozvodu do JOP skríň.

Jemnú prepäťovú ochranu (trieda 3) sme neriešili. Túto si musia vlastníci bytov vyriešiť sami či už formou predlžovacích prívodov s prepäťovou ochranou, alebo výmenou zásuviek za zásuvky s P.O.

Súčasťou vnútornej ochrany pred atmosférickým prepätím je aj zhotovenie hlavného pospojovania s prípojnicami HOP na každom poschodí bytového domu. K týmto prípojniciam sa pripájajú všetky vodivé časti potrubí a pod.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

4/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Hrubá prepäťová ochrana v nemeranej časti rozvodu pripojená k HDV

1. Hrubá prepäťová ochrana v nemeranej časti rozvodu pripojená k HDV

Stredné prepäťovky pre výťah a nebytový priestor (meraná časť rozvodu)

2. Stredné prepäťovky pre výťah a nebytový priestor (meraná časť rozvodu)

Prepäťovky po zakrytovaní plechom

3. Prepäťovky po zakrytovaní plechom

Umiestnenie strednej prepäťovej ochrany pre výťah, nad ňou je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

4. Umiestnenie strednej prepäťovej ochrany pre výťah, nad ňou je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Stredné prepäťové ochrany pre jednotlivé byty v skrini JOP, pod nimi je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

5. Stredné prepäťové ochrany pre jednotlivé byty v skrini JOP, pod nimi je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania


Mapa