HDV

Služba realizovaná v bytovom dome Mierová 110-116, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Bytové prívody
12/2016

Návrat na bytový dom

Mierová 110-116
Bratislava

Nasledujúca služba

Pivnice
12/2016


Popis

V decembri 2016 sme v bytovom dome na Mierovej 110-116 v Bratislave vykonali rekonštrukciu hlavného domového vedenia.

Pred každým z vchodov bola umiestnená hlavná domová skriňa HDS.

Z nej sme zhotovili nové hlavné domové vedenie HDV jednožilovými medenými káblami s dvojitou izoláciou, ktoré prechádzalo cez RE na prízemí po RE na 2. poschodí.

V každom z RE prechádzalo HDV cez stupačkovú svorkovnicu bez prerušenia.

Viac informácií o službe: Hlavné domové vedenie


Obdobie

12/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Prípojková skriňa s novým HDV

1. Prípojková skriňa s novým HDV

Prípojková skriňa s novým HDV

2. Prípojková skriňa s novým HDV

Prípojková skriňa s novým HDV

3. Prípojková skriňa s novým HDV

Prípojková skriňa s novým HDV

4. Prípojková skriňa s novým HDV


Mapa