Mierová 110-116, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 6/2016  
2. Elektromerové rozvádzače - nový spôsob 12/2016  
3. Bytové prívody 12/2016  
4. Hlavné domové vedenie 12/2016  
5. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 12/2016  
6. Prepäťové ochrany + pospojovanie 12/2016  
7. Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob 12/2016  
8. LED Senzorové osvetlenie 1/2017  
9. Núdzové osvetlenie 1/2017  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Mierová 110-116, Bratislava

1. Bytový dom Mierová 110-116, Bratislava

Bytový dom Mierová 110-116, Bratislava

2. Bytový dom Mierová 110-116, Bratislava

Bytový dom Mierová 110-116, Bratislava

3. Bytový dom Mierová 110-116, Bratislava

Vchod Mierová 110

4. Vchod Mierová 110

Vchod Mierová 112

5. Vchod Mierová 112

Vchod Mierová 114

6. Vchod Mierová 114

Vchod Mierová 116

7. Vchod Mierová 116

Bytový dom Mierová 110-116, Bratislava

8. Bytový dom Mierová 110-116, Bratislava

Elektromerové rozvádzače

Nové elektromerové rozvádzače nahradili staré.

1. Nové elektromerové rozvádzače nahradili staré.

RE rozvádzač na prízemí bytového domu

2. RE rozvádzač na prízemí bytového domu

Otvor po pôvodnom RE

3. Otvor po pôvodnom RE

Nový RE - montáž do pripraveného otvoru

4. Nový RE - montáž do pripraveného otvoru

Zväčšený otvor pre nový RE. Nový RE je väčší kvôli možnosti inštalácie trojfázových elektromerov miesto pôvodných jednofázových a tiež obsahuje ekvipotenciálnu prípojnicu a prepäťovú ochranu.

5. Zväčšený otvor pre nový RE. Nový RE je väčší kvôli možnosti inštalácie trojfázových elektromerov miesto pôvodných jednofázových a tiež obsahuje ekvipotenciálnu prípojnicu a prepäťovú ochranu.

Ukotvený nový RE na prízemí

6. Ukotvený nový RE na prízemí

Nový RE na prízemí

7. Nový RE na prízemí

Nový RE na poschodí

8. Nový RE na poschodí

Nový RE na prízemí

9. Nový RE na prízemí

RE na prízemí

10. RE na prízemí

RE na prízemí

11. RE na prízemí

RE po vyspravení stien

12. RE po vyspravení stien

Hlavné domové vedenie

Prípojková skriňa s novým HDV

1. Prípojková skriňa s novým HDV

Prípojková skriňa s novým HDV

2. Prípojková skriňa s novým HDV

Prípojková skriňa s novým HDV

3. Prípojková skriňa s novým HDV

Prípojková skriňa s novým HDV

4. Prípojková skriňa s novým HDV

Núdzové osvetlenie

V bytovom dome sme namontovali núdzové osvetlenie vrátane kabeláže uloženej pod omietku

1. V bytovom dome sme namontovali núdzové osvetlenie vrátane kabeláže uloženej pod omietku

LED núdzové svietidlá LEDUS 8 majú autonómnosť svietenia 120 minút

2. LED núdzové svietidlá LEDUS 8 majú autonómnosť svietenia 120 minút

Na senzorové osvetlenie sme použili nové svietidlá od firmy STEINEL - RS 16 LED s HF senzorom

3. Na senzorové osvetlenie sme použili nové svietidlá od firmy STEINEL - RS 16 LED s HF senzorom

Nová rozvodnica spoločných priestorov v suteréne bytového domu

4. Nová rozvodnica spoločných priestorov v suteréne bytového domu

Kabeláž v suteréne sme uložili do pevných rúrok

5. Kabeláž v suteréne sme uložili do pevných rúrok

Povrchová elektroinštalácia v suteréne

6. Povrchová elektroinštalácia v suteréne

Núdzové svietidlo v suteréne

7. Núdzové svietidlo v suteréne

RS 16 LED a LEDUS 8

8. RS 16 LED a LEDUS 8

Nová kabeláž po vysprávke stien

9. Nová kabeláž po vysprávke stien

Senzorové a núdzové osvetlenie

10. Senzorové a núdzové osvetlenie


Správca

Aureka s.r.o.


Mapa