RE nový spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Lysákova 18-24, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Bytové prívody
8/2021

Návrat na bytový dom

Lysákova 18-24
Bratislava

Nasledujúca služba

HDV
10/2021


Popis

V septembri 2021 sme v bytovom dome na Lysákovej 18-24 v Bratislave pokračovali inštaláciou nových elektromerových rozvádzačov RE.

Sú umiestnené v zádverí jednotlivých vchodov. V RE sú sústredené všetky bytové elektromery + elektromer pre rozvádzač spoločných priestorov RSP a elektromery pre garáže niektorých garážnikov. V spodnej časti RE je výkonový vypínač pre vypnutie celého vchodu a hlavná prepäťová ochrana.

Umiestnenie elektromerov v 1 rozvádzači pri vchode do bytového domu má niekoľko výhod. Zníženie nákladov na údržbu a pravidelné revízie elektro a tiež zlepšenie požiarnej bezpečnosti bytového domu, nakoľko v JOP skriniach na poschodiach už nie je veľa prúdových spojov, ktoré by pri zanedbanej údržbe mohli spôsobiť požiar.

Tiež použitie bezhalogénových káblov pre bytové prívody zlepšujú požiarnu bezpečnosť, nakoľko v prípade požiaru neprodukujú dym, ktorý by mohol spôsobiť zadymenie únikových ciest.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - nový spôsob


Obdobie

9/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Počas zapájania nových bytových prívodov do RE

1. Počas zapájania nových bytových prívodov do RE

Vzorovo zapojené bytové prívody v RE

2. Vzorovo zapojené bytové prívody v RE

Inštalácia a zapojenie nového RE

3. Inštalácia a zapojenie nového RE

Zaústenie kabeláže do RE

4. Zaústenie kabeláže do RE

Počas inštalácie nového RE

5. Počas inštalácie nového RE

Zapojený nový RE

6. Zapojený nový RE

Schránka na dokumentáciu v RE

7. Schránka na dokumentáciu v RE

Odkrytovaný kompletne zapojený RE

8. Odkrytovaný kompletne zapojený RE

Po elektrorekonštrukcii bytového domu - nový RE so všetkými elektromermi

9. Po elektrorekonštrukcii bytového domu - nový RE so všetkými elektromermi

Nový RE v bytovom dome

10. Nový RE v bytovom dome

Rozvádzač RE po otvorení dverí

11. Rozvádzač RE po otvorení dverí

Prehľadné zapojenie RE

12. Prehľadné zapojenie RE

Otvorený a odkrytovaný RE pri revízii

13. Otvorený a odkrytovaný RE pri revízii

Otvorená horná časť RE

14. Otvorená horná časť RE

Umiestnenie RE v inom vchode

15. Umiestnenie RE v inom vchode

Zapojený RE

16. Zapojený RE

Horná časť RE

17. Horná časť RE


Mapa