Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Lysákova 18-24, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
10/2021

Návrat na bytový dom

Lysákova 18-24
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP nový spôsob
10/2021


Popis

V októbri 2021 sme v bytovom dome na Lysákovej 18-24 v Bratislave pokračovali inštaláciou prepäťových ochrán a zriadením hlavného pospojovania.

Hlavné prepäťové ochrany sú súčasťou nových rozvádzačov RE, kde sme ich nainštalovali do nemeranej časti rozvodu na konci HDV.

Na každé poschodie pred byty sme nainštalovali stredné prepäťové ochrany pre byty.

V celom dome sú ekvipotenciálne prípojnice hlavného pospojovania, na ktoré sú pripojené bytové rozvádzače, prepäťové ochrany, rozvádzače RSP, RG, skrine JOP, doplnkové pospájanie z bytových jadier a rozvody vody, plynu a kúrenia.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

10/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania nad rozvádzačom RSP na prízemí

1. Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania nad rozvádzačom RSP na prízemí

Hlavná prepäťová ochrana je umiestnená v spodnej časti RE vedľa hlavného vypínača

2. Hlavná prepäťová ochrana je umiestnená v spodnej časti RE vedľa hlavného vypínača

Hlavná PO triedy 1 označená FV0

3. Hlavná PO triedy 1 označená FV0

Stredné prepäťové ochrany pre jednofázový a trojfázový byt na poschodí v JOP

4. Stredné prepäťové ochrany pre jednofázový a trojfázový byt na poschodí v JOP

Zdvojené radové bytové svorky kvôli odbočeniu k PO

5. Zdvojené radové bytové svorky kvôli odbočeniu k PO

Ekvipotenciálna prípojnica na prízemí nad RSP bez krytu

6. Ekvipotenciálna prípojnica na prízemí nad RSP bez krytu

Ekvipotenciálna prípojnica blízko RE na pripojenie rozvodov vody a tepla

7. Ekvipotenciálna prípojnica blízko RE na pripojenie rozvodov vody a tepla

Pripojenie vodiča pospojovania k hlavným vodorovným rozvodom

8. Pripojenie vodiča pospojovania k hlavným vodorovným rozvodom

Pripojenie potrubí cez bernard svorky

9. Pripojenie potrubí cez bernard svorky


Mapa