Bytové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Lysákova 18-24, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Lysákova 18-24
Bratislava

Nasledujúca služba

RE nový spôsob
9/2021


Popis

V auguste sme pokračovali v elektro obnove bytového domu na Lysákovej 18-24 v Bratislave zhotovením nových bytových prívodov od bytových svoriek v JOP skriniach.

Použili sme bezhalogénové káble CXKH-R-J 5x6 v HF lištách 40x40.

Spolu s prívodom sme do každej bytovej rozvodnice dotiahli aj vodič pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice.

Viac informácií o službe: Bytové prívody


Obdobie

8/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Bytové prívody v bezhalogénových lištách

1. Bytové prívody v bezhalogénových lištách

Bytové prívody bezhalogénovými káblami CXKH-R-J 5x6 spolu s vodičom pospojovania

2. Bytové prívody bezhalogénovými káblami CXKH-R-J 5x6 spolu s vodičom pospojovania

Nové HF bytové prívody v HF lištách

3. Nové HF bytové prívody v HF lištách

Použitím trojfázových káblov sme minimalizovali nutnosť budúcich zásahov do inštalácie pri zmene odberu na trojfázový

4. Použitím trojfázových káblov sme minimalizovali nutnosť budúcich zásahov do inštalácie pri zmene odberu na trojfázový


Mapa