Lysákova 18-24, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 11/2019  
2. LED Senzorové osvetlenie 7/2021  
3. Núdzové osvetlenie 8/2021  
4. Digitálny dorozumievací systém DDS - priama voľba 8/2021  
5. Bytové prívody 8/2021  
6. Elektromerové rozvádzače - nový spôsob 9/2021  
7. Hlavné domové vedenie 10/2021  
8. Prepäťové ochrany + pospojovanie 10/2021  
9. Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob 10/2021  
10. Elektro-rekonštrukcia - Garáže 10/2021  
11. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 11/2021  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Lysákova 18-24, Bratislava

1. Bytový dom Lysákova 18-24, Bratislava

Bytový dom Lysákova 18-24, Dúbravka

2. Bytový dom Lysákova 18-24, Dúbravka

Bytový dom Lysákova 18-24 v Bratislave

3. Bytový dom Lysákova 18-24 v Bratislave

Bytový dom Lysákova 18-24 v Dúbravke

4. Bytový dom Lysákova 18-24 v Dúbravke

Bytový dom na Lysákovej ulici č.18-24 v Bratislave

5. Bytový dom na Lysákovej ulici č.18-24 v Bratislave

LED senzorové osvetlenie

Senzorové osvetlenie s novou HF kabelážou v HF lištách

1. Senzorové osvetlenie s novou HF kabelážou v HF lištách

Senzorové svietidlo na stene na prízemí

2. Senzorové svietidlo na stene na prízemí

LED senzorové svietidlo na JOP pred bytmi

3. LED senzorové svietidlo na JOP pred bytmi

Senzorové osvetlenie s novou kabelážou na medziposchodí

4. Senzorové osvetlenie s novou kabelážou na medziposchodí

RS PRO LED P1 s HF senzorom

5. RS PRO LED P1 s HF senzorom

LED senzorové svietidlo na JOP pred bytmi

6. LED senzorové svietidlo na JOP pred bytmi

STEINEL RS PRO LED P1 v interiéri

7. STEINEL RS PRO LED P1 v interiéri

Senzorové osvetlenie exteriéru

8. Senzorové osvetlenie exteriéru

Núdzové osvetlenie

LEDUS 8 na prízemí

1. LEDUS 8 na prízemí

Núdzové osvetlenie na schodisku

2. Núdzové osvetlenie na schodisku

Núdzové svietidlo osvetľuje v prípade výpadku el. energie lúč schodiska smerom nadol

3. Núdzové svietidlo osvetľuje v prípade výpadku el. energie lúč schodiska smerom nadol

Kabeláž núdzového osvetlenia na únikových cestách je v bezhalogénovom prevedení

4. Kabeláž núdzového osvetlenia na únikových cestách je v bezhalogénovom prevedení

LED núdzové osvetlenie

5. LED núdzové osvetlenie

Osvetlený únikový východ z pivníc

6. Osvetlený únikový východ z pivníc

Smer úniku z pivničných priestorov

7. Smer úniku z pivničných priestorov

LEDUS 8 nad dverami zo suterénnych priestorov

8. LEDUS 8 nad dverami zo suterénnych priestorov

DDS priama voľba

Pôvodné analógové zvončekové tablo

1. Pôvodné analógové zvončekové tablo

Nové zvončekové tlačidlá pre vyzvonenie digitálneho telefónu v byte

2. Nové zvončekové tlačidlá pre vyzvonenie digitálneho telefónu v byte

Nové digitálne tablo DDS KARÁT s priamou voľbou

3. Nové digitálne tablo DDS KARÁT s priamou voľbou

Bytové prívody

Bytové prívody v bezhalogénových lištách

1. Bytové prívody v bezhalogénových lištách

Bytové prívody bezhalogénovými káblami CXKH-R-J 5x6 spolu s vodičom pospojovania

2. Bytové prívody bezhalogénovými káblami CXKH-R-J 5x6 spolu s vodičom pospojovania

Nové HF bytové prívody v HF lištách

3. Nové HF bytové prívody v HF lištách

Použitím trojfázových káblov sme minimalizovali nutnosť budúcich zásahov do inštalácie pri zmene odberu na trojfázový

4. Použitím trojfázových káblov sme minimalizovali nutnosť budúcich zásahov do inštalácie pri zmene odberu na trojfázový

RE rozvádzače

Počas zapájania nových bytových prívodov do RE

1. Počas zapájania nových bytových prívodov do RE

Vzorovo zapojené bytové prívody v RE

2. Vzorovo zapojené bytové prívody v RE

Inštalácia a zapojenie nového RE

3. Inštalácia a zapojenie nového RE

Zaústenie kabeláže do RE

4. Zaústenie kabeláže do RE

Počas inštalácie nového RE

5. Počas inštalácie nového RE

Zapojený nový RE

6. Zapojený nový RE

Schránka na dokumentáciu v RE

7. Schránka na dokumentáciu v RE

Odkrytovaný kompletne zapojený RE

8. Odkrytovaný kompletne zapojený RE

Po elektrorekonštrukcii bytového domu - nový RE so všetkými elektromermi

9. Po elektrorekonštrukcii bytového domu - nový RE so všetkými elektromermi

Nový RE v bytovom dome

10. Nový RE v bytovom dome

Rozvádzač RE po otvorení dverí

11. Rozvádzač RE po otvorení dverí

Prehľadné zapojenie RE

12. Prehľadné zapojenie RE

Otvorený a odkrytovaný RE pri revízii

13. Otvorený a odkrytovaný RE pri revízii

Otvorená horná časť RE

14. Otvorená horná časť RE

Umiestnenie RE v inom vchode

15. Umiestnenie RE v inom vchode

Zapojený RE

16. Zapojený RE

Horná časť RE

17. Horná časť RE

Hlavné domové vedenie

Hlavné domové vedenie HDV dovedené do nového RE pred zapojením

1. Hlavné domové vedenie HDV dovedené do nového RE pred zapojením

Vľavo hore je privedené do RE HDV

2. Vľavo hore je privedené do RE HDV

Jednožilové káble HDV vľavo

3. Jednožilové káble HDV vľavo

Vstup HDV do RE cez prechodky

4. Vstup HDV do RE cez prechodky

HDV v pevnej rúrke

5. HDV v pevnej rúrke

Prípojková skriňa pre 1 vchod

6. Prípojková skriňa pre 1 vchod

Nové HDV pripojené v prípojkovej skrini, naspodu vidno staré HDV

7. Nové HDV pripojené v prípojkovej skrini, naspodu vidno staré HDV

Nové HDV v turbo ohybnej rúrke 50mm

8. Nové HDV v turbo ohybnej rúrke 50mm

Prípojková skriňa s pripojeným novým HDV

9. Prípojková skriňa s pripojeným novým HDV

Prepäťové ochrany

Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania nad rozvádzačom RSP na prízemí

1. Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania nad rozvádzačom RSP na prízemí

Hlavná prepäťová ochrana je umiestnená v spodnej časti RE vedľa hlavného vypínača

2. Hlavná prepäťová ochrana je umiestnená v spodnej časti RE vedľa hlavného vypínača

Hlavná PO triedy 1 označená FV0

3. Hlavná PO triedy 1 označená FV0

Stredné prepäťové ochrany pre jednofázový a trojfázový byt na poschodí v JOP

4. Stredné prepäťové ochrany pre jednofázový a trojfázový byt na poschodí v JOP

Zdvojené radové bytové svorky kvôli odbočeniu k PO

5. Zdvojené radové bytové svorky kvôli odbočeniu k PO

Ekvipotenciálna prípojnica na prízemí nad RSP bez krytu

6. Ekvipotenciálna prípojnica na prízemí nad RSP bez krytu

Ekvipotenciálna prípojnica blízko RE na pripojenie rozvodov vody a tepla

7. Ekvipotenciálna prípojnica blízko RE na pripojenie rozvodov vody a tepla

Pripojenie vodiča pospojovania k hlavným vodorovným rozvodom

8. Pripojenie vodiča pospojovania k hlavným vodorovným rozvodom

Pripojenie potrubí cez bernard svorky

9. Pripojenie potrubí cez bernard svorky

Rozvádzače spoločných priestorov

Namontovaný nový RSP v pôvodnej skrini JOP

1. Namontovaný nový RSP v pôvodnej skrini JOP

Umiestnenie rozvádzačov RSP a RG v skrini JOP

2. Umiestnenie rozvádzačov RSP a RG v skrini JOP

Nový rozvádzač RSP v skrini JOP

3. Nový rozvádzač RSP v skrini JOP

Umiestnenie RSP a RG

4. Umiestnenie RSP a RG

Všetky okruhy spoločných priestorov istené v novom RSP

5. Všetky okruhy spoločných priestorov istené v novom RSP

Garáže

Rozvádzač RG pre Lysákovu 10

1. Rozvádzač RG pre Lysákovu 10

Prívody do garáží sme viedli v pevných rúrkach cez pivničné priestory

2. Prívody do garáží sme viedli v pevných rúrkach cez pivničné priestory

RG sme umiestnili v JOP pod rozvádzač RSP

3. RG sme umiestnili v JOP pod rozvádzač RSP

Umiestnenie RSP a RG

4. Umiestnenie RSP a RG

Do RG sme pre každú garáž umiestnili podružný elektromer a prúdový chránič s nadprúdovou ochranou

5. Do RG sme pre každú garáž umiestnili podružný elektromer a prúdový chránič s nadprúdovou ochranou

Pivničné priestory

V pivniciach sme použili overené LED prachotesné svietidlá PHILIPS

1. V pivniciach sme použili overené LED prachotesné svietidlá PHILIPS

Osvetlenie v pivniciach je spínané vypínačmi

2. Osvetlenie v pivniciach je spínané vypínačmi

Použili sme vypínače na povrch ABB

3. Použili sme vypínače na povrch ABB

Kabeláž je vedená povrchovými rúrkami

4. Kabeláž je vedená povrchovými rúrkami

Svietidlá je možné zavesiť na retiazky ukotvené v strope

5. Svietidlá je možné zavesiť na retiazky ukotvené v strope

Osvetlené pivničné kobky

6. Osvetlené pivničné kobky

Spôsob povrchovej inštalácie v suterénnych priestoroch

7. Spôsob povrchovej inštalácie v suterénnych priestoroch

Miestnosti v suteréne boli tiež osvetlené svietidlami PHILIPS namontovanými na strop

8. Miestnosti v suteréne boli tiež osvetlené svietidlami PHILIPS namontovanými na strop


Správca

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.


Mapa