DDS kódová voľba

Služba realizovaná v bytovom dome Lachova 39, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Prístupový systém DEK SIEŤ
1/2013

Návrat na bytový dom

Lachova 39
Bratislava


Popis

V januári 2013 sme zrekonštruovali dorozumievací systém v bytový dom na Lachovej ulici 39 v Bratislave. Starý analógový sme nahradili novým digitálnym DDS Karát s kódovou voľbou.

Pri veľkom počte bytov (107) sme museli použiť až 3 veľké popisné moduly. Na nich sú uvedené mená obyvateľov s priradeným číslom. Vyzvonenie bytu nastane po zadaní čísla na klávesnici kódovača.

Interkomové volania medzi bytmi v rámci domu sú samozrejmosťou.

Viac informácií o službe: Digitálny dorozumievací systém DDS - kódová voľba


Obdobie

1/2013


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Produkty

Pri realizácii tejto služby boli použité nasledovné produkty:


Fotogaléria

Bytový dom na Lachovej ulici, zabezpečený prístupovým systémom DEK SIEŤ, a s novým digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát s kódovou voľbou

1. Bytový dom na Lachovej ulici, zabezpečený prístupovým systémom DEK SIEŤ, a s novým digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát s kódovou voľbou

Nová hliníková brána so zabudovaným prístupovým systémom DEK SIEŤ a s digitálnym tablom Karat s trojicou veľkých popisných modulov (pre 107 bytov)

2. Nová hliníková brána so zabudovaným prístupovým systémom DEK SIEŤ a s digitálnym tablom Karat s trojicou veľkých popisných modulov (pre 107 bytov)

Digitálne tablo Karát s kódovou voľbou vyzvonenia bytov, každý z trojice popisných modulov je podsvietený LED-kami

3. Digitálne tablo Karát s kódovou voľbou vyzvonenia bytov, každý z trojice popisných modulov je podsvietený LED-kami


Mapa