HDV

Služba realizovaná v bytovom dome Karola Adlera 26-36, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Projekt
10/2014

Návrat na bytový dom

Karola Adlera 26-36
Bratislava

Nasledujúca služba

SO LED žiarovky
4/2015


Popis

V apríli 2015 sme začali s elektrorekonštrukciou bytového domu na K. Adlera 26-36 v Bratislave.

Ako prvé sme vymenili hlavné domové vedenie HDV od vonkajšej skrine RIS cez skrine JOP po vrchné poschodie vo všetkých šiestich vchodoch. S vedením sme vymenili aj stupačkové svorkovnice za nové s plastovými krytmi. Podarilo sa nám, aby byty boli odpojené od elektriky max. 8 hodín. Za ten čas sme stihli vymeniť HDV v jednom vchode.

Následne sme vymenili všetky ističe pred elektromermi za nové v prevlečných krytoch.

Viac informácií o službe: Hlavné domové vedenie


Obdobie

4/2015


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Skrinka RIS s pôvodným starým prívodom pre 1 vchod bytového domu. Hliníkové vodiče s textilnou izoláciou sme nahradili jednožilovými medenými káblami.

1. Skrinka RIS s pôvodným starým prívodom pre 1 vchod bytového domu. Hliníkové vodiče s textilnou izoláciou sme nahradili jednožilovými medenými káblami.

Pôvodné hlavné domové vedenie HDV s fázovými vodičmi s textilnou izoláciou

2. Pôvodné hlavné domové vedenie HDV s fázovými vodičmi s textilnou izoláciou

Zakrytovaná spodná časť rozvádzača po rekonštrukcii

3. Zakrytovaná spodná časť rozvádzača po rekonštrukcii

Nové HDV s novou stupačkovou svorkovnicou s krytom, nové bytové ističe pred elektromermi s prevlečnými krytmi

4. Nové HDV s novou stupačkovou svorkovnicou s krytom, nové bytové ističe pred elektromermi s prevlečnými krytmi

Nové HDV sme viedli v pevných rúrkach

5. Nové HDV sme viedli v pevných rúrkach

Nové HDV vychádzajúce zo skrinky RIS

6. Nové HDV vychádzajúce zo skrinky RIS


Mapa