Jána Stanislava 29-37, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom) 2/2011 vchod 31
2. Digitálny dorozumievací systém DDS - priama voľba 2/2011 vchod 31
3. Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom) 12/2011 vchod 29, 33, 35, 37
4. Digitálny dorozumievací systém DDS - priama voľba 12/2011 vchod 29, 33, 35, 37
5. Nízkoodberový prístupový systém EKO RAK 4/2013 kontajnerové stojisko
6. Dotykový prístupový systém DEK RAK (bez záznamu) 8/2014 kontajnerové stojisko
7. Senzorové osvetlenie - klasické žiarovky 3/2015 exteriér
8. Senzorové osvetlenie - LED žiarovky 3/2015 interiér

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Jána Stanislava 29-37, Bratislava

1. Bytový dom Jána Stanislava 29-37, Bratislava

Bytový dom Jána Stanislava 29-37, Karlova Ves

2. Bytový dom Jána Stanislava 29-37, Karlova Ves

Bytový dom na ulici Jána Stanislava 29-37 v Bratislave

3. Bytový dom na ulici Jána Stanislava 29-37 v Bratislave

Bytový dom na ulici Jána Stanislava 29-37 v Karlovej Vsi

4. Bytový dom na ulici Jána Stanislava 29-37 v Karlovej Vsi

Predný vchod č.29

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

1. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

2. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Digitálne tablo Karát priama voľba (vchod 29)

3. Digitálne tablo Karát priama voľba (vchod 29)

Detail - madlo a dotyková plocha s chráničkou

4. Detail - madlo a dotyková plocha s chráničkou

Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

5. Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

6. Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

Otvorené dvere s dorazovými platničkami

7. Otvorené dvere s dorazovými platničkami

Požiarne tlačidlo s krytkou

8. Požiarne tlačidlo s krytkou

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

9. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

10. Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

Zadný vchod č.29

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

1. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

2. Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

Otvorené dvere s dorazovými platničkami

3. Otvorené dvere s dorazovými platničkami

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

4. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

Požiarne tlačidlo s krytkou

5. Požiarne tlačidlo s krytkou

Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

6. Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

7. Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

Predný vchod č.31

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

1. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

Požiarne tlačidlo s krytkou

2. Požiarne tlačidlo s krytkou

Detail - madlo a dotyková plocha s chráničkou

3. Detail - madlo a dotyková plocha s chráničkou

Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

4. Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

5. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

6. Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

Otvorené dvere s dorazovými platničkami

7. Otvorené dvere s dorazovými platničkami

Digitálne tablo Karát priama voľba (vchod 31)

8. Digitálne tablo Karát priama voľba (vchod 31)

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

9. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Zadný vchod č.31

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

1. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

Detail - madlo a dotyková plocha s chráničkou

2. Detail - madlo a dotyková plocha s chráničkou

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

3. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

4. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

5. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

6. Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

Otvorené dvere s dorazovými platničkami

7. Otvorené dvere s dorazovými platničkami

Horný elektromagnetický zámok a dorazová platnička pri otvorených dverách - pohľad z exteriéru

8. Horný elektromagnetický zámok a dorazová platnička pri otvorených dverách - pohľad z exteriéru

Dolný elektromagnetický zámok a dorazová platnička pri otvorených dverách - pohľad z exteriéru

9. Dolný elektromagnetický zámok a dorazová platnička pri otvorených dverách - pohľad z exteriéru

Predný vchod č.33

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

1. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

2. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Digitálne tablo Karát priama voľba (vchod 33)

3. Digitálne tablo Karát priama voľba (vchod 33)

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

4. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Elektromagnetické zámky a dorazové platničky pri otvorených dverách - pohľad z exteriéru

5. Elektromagnetické zámky a dorazové platničky pri otvorených dverách - pohľad z exteriéru

Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

6. Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

Otvorené dvere s dorazovými platničkami

7. Otvorené dvere s dorazovými platničkami

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

8. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

Požiarne tlačidlo s krytkou

9. Požiarne tlačidlo s krytkou

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

10. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

11. Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

Zadný vchod č.33

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

1. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

2. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

Požiarne tlačidlo s krytkou

3. Požiarne tlačidlo s krytkou

Dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

4. Dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

Otvorené dvere s dorazovými platničkami

5. Otvorené dvere s dorazovými platničkami

Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

6. Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

Predný vchod č.35

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

1. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

2. Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

3. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

4. Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

Otvorené dvere s dorazovými platničkami

5. Otvorené dvere s dorazovými platničkami

Digitálne tablo Karát priama voľba (vchod 35)

6. Digitálne tablo Karát priama voľba (vchod 35)

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

7. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

8. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Zadný vchod č.35

Požiarne tlačidlo s krytkou

1. Požiarne tlačidlo s krytkou

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

2. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

3. Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

4. Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

Horný elektromagnetický zámok

5. Horný elektromagnetický zámok

Dolný elektromagnetický zámok

6. Dolný elektromagnetický zámok

Horná dorazová platnička pri otvorených dverách

7. Horná dorazová platnička pri otvorených dverách

Dolná dorazová platnička pri otvorených dverách

8. Dolná dorazová platnička pri otvorených dverách

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

9. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Predný vchod č.37

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

1. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

2. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Digitálne tablo Karát priama voľba (vchod 37)

3. Digitálne tablo Karát priama voľba (vchod 37)

Madlo a dotyková plocha s chráničkou

4. Madlo a dotyková plocha s chráničkou

Horná dorazová platnička pri otvorených dverách

5. Horná dorazová platnička pri otvorených dverách

Dolná dorazová platnička pri otvorených dverách

6. Dolná dorazová platnička pri otvorených dverách

Horný elektromagnetický zámok

7. Horný elektromagnetický zámok

Dolný elektromagnetický zámok

8. Dolný elektromagnetický zámok

Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

9. Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

10. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

Požiarne tlačidlo s krytkou

11. Požiarne tlačidlo s krytkou

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

12. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

Zadný vchod č.37

Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

1. Detail - madlo a dvojitý segment s dotykovou plochou a odchodovým tlačidlom

Požiarne tlačidlo s krytkou

2. Požiarne tlačidlo s krytkou

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

3. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

4. Zapustené elektromagnetické zámky v ráme dverí

Otvorené dvere s dorazovými platničkami

5. Otvorené dvere s dorazovými platničkami

Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

6. Nová Al brána s DEK systémom - pohľad z exteriéru

Kontajnerové stojisko EKO RAK

Kontajnerové stojisko s posuvnou bránou a namontovaným EKO RAK systémom

1. Kontajnerové stojisko s posuvnou bránou a namontovaným EKO RAK systémom

Impulzný nízkoodberový elektromechanický zámok a dotyková plocha s chráničkou - pohľad zvonku pri otvorených dverách

2. Impulzný nízkoodberový elektromechanický zámok a dotyková plocha s chráničkou - pohľad zvonku pri otvorených dverách

Impulzný nízkoodberový elektromechanický zámok a dotyková plocha s chráničkou - pohľad zvonku pri pootvorených dverách

3. Impulzný nízkoodberový elektromechanický zámok a dotyková plocha s chráničkou - pohľad zvonku pri pootvorených dverách

Dotyková plocha s chráničkou - pohľad zvonku pri pootvorených dverách

4. Dotyková plocha s chráničkou - pohľad zvonku pri pootvorených dverách

Fabková vložka s kolmo uloženým jazýčkom - pohľad zvnútra pri pootvorených dverách

5. Fabková vložka s kolmo uloženým jazýčkom - pohľad zvnútra pri pootvorených dverách

Zavreté dvere - pohľad zvnútra

6. Zavreté dvere - pohľad zvnútra

Detail takmer zatvorených dverí - jazýček v polohe tesne pred zatvorením

7. Detail takmer zatvorených dverí - jazýček v polohe tesne pred zatvorením

Plastová krabica s operačnou jednotkou EKO RAK a dvojicou akumulátorov

8. Plastová krabica s operačnou jednotkou EKO RAK a dvojicou akumulátorov

Plastová krabica s operačnou jednotkou EKO RAK a dvojicou akumulátorov

9. Plastová krabica s operačnou jednotkou EKO RAK a dvojicou akumulátorov

Kontajnerové stojisko DEK RAK

Kontajnerové stojisko zabezpečené systémom RAK DEK s EMG zámkom

1. Kontajnerové stojisko zabezpečené systémom RAK DEK s EMG zámkom

Dotyková plocha s chráničkou na ráme dverí

2. Dotyková plocha s chráničkou na ráme dverí

Na vnútornej strane dverí je vidieť EMG zámok

3. Na vnútornej strane dverí je vidieť EMG zámok


Videá


Správca

Správcovské bratislavské družstvo


Mapa