Istrijská 12-18, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Digitálny dorozumievací systém DDS - priama voľba 3/2013  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom s namontovaným DDS - Istrijská ulica 12-18, Devínska Nová Ves

1. Bytový dom s namontovaným DDS - Istrijská ulica 12-18, Devínska Nová Ves

Vchod č.12

Digitálny dorozumievací systém DDS v novej Al bráne

1. Digitálny dorozumievací systém DDS v novej Al bráne

Digitálne tablo DDS Karát s priamou voľbou pre 12 bytov

2. Digitálne tablo DDS Karát s priamou voľbou pre 12 bytov

Vchod č.14

Digitálny dorozumievací systém DDS v novej Al bráne

1. Digitálny dorozumievací systém DDS v novej Al bráne

Digitálne tablo DDS Karát s priamou voľbou pre 12 bytov

2. Digitálne tablo DDS Karát s priamou voľbou pre 12 bytov

Vchod č.16

Digitálny dorozumievací systém DDS v novej Al bráne

1. Digitálny dorozumievací systém DDS v novej Al bráne

Digitálne tablo DDS Karát s priamou voľbou pre 12 bytov

2. Digitálne tablo DDS Karát s priamou voľbou pre 12 bytov

Vchod č.18

Digitálny dorozumievací systém DDS v novej Al bráne

1. Digitálny dorozumievací systém DDS v novej Al bráne

Digitálne tablo DDS Karát s priamou voľbou pre 12 bytov

2. Digitálne tablo DDS Karát s priamou voľbou pre 12 bytov


Mapa