Prístupový systém DEK SIEŤ

Služba realizovaná v bytovom dome Hornádska 4-8, Bratislava

 


Popis

V máji 2013 sme namontovali dotykový prístupový systém DEK SIEŤ do 6 nových hliníkových brán bytového domu na Hornádskej 4-8 v Bratislave.

Viac informácií o službe: Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom)


Obdobie

5/2013


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogalérie

Predný vchod č.4

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom, digitálny dorozumievací systém DDS Karát s kódovou voľbou

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom, digitálny dorozumievací systém DDS Karát s kódovou voľbou

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom, digitálny dorozumievací systém DDS Karát s kódovou voľbou

2. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom, digitálny dorozumievací systém DDS Karát s kódovou voľbou

Dorazové platničky k EMG zámkom na krídle dverí

3. Dorazové platničky k EMG zámkom na krídle dverí

Dvojitý segment (dotyková plocha a odchodové tlačidlo) a spodný zapustený EMG zámok, nová Al brána ukotvená do železnej traverzy

4. Dvojitý segment (dotyková plocha a odchodové tlačidlo) a spodný zapustený EMG zámok, nová Al brána ukotvená do železnej traverzy

Horný zapustený EMG zámok, nová Al brána ukotvená do železnej traverzy

5. Horný zapustený EMG zámok, nová Al brána ukotvená do železnej traverzy

Zadný vchod č.4

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom

Chránička s nerezovou dotykovou plochou

2. Chránička s nerezovou dotykovou plochou

Nárazové platničky k EMG zámkom na krídle dverí

3. Nárazové platničky k EMG zámkom na krídle dverí

Horný zapustený EMG zámok

4. Horný zapustený EMG zámok

Dolný zapustený EMG zámok, dvojitý segment (odchodové tlačidlo a dotyková plocha)

5. Dolný zapustený EMG zámok, dvojitý segment (odchodové tlačidlo a dotyková plocha)

Dvojitý segment (odchodové tlačidlo a dotyková plocha)

6. Dvojitý segment (odchodové tlačidlo a dotyková plocha)

Dvojitý segment (odchodové tlačidlo a dotyková plocha)

7. Dvojitý segment (odchodové tlačidlo a dotyková plocha)

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom

8. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom

Predný vchod č.6

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom, digitálny dorozumievací systém DDS s kódovou voľbou

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom, digitálny dorozumievací systém DDS s kódovou voľbou

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom, digitálny dorozumievací systém DDS s kódovou voľbou

2. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom, digitálny dorozumievací systém DDS s kódovou voľbou

Dorazové platničky k EMG zámkom na krídle dverí

3. Dorazové platničky k EMG zámkom na krídle dverí

Dvojitý segment (dotyková plocha a odchodové tlačidlo) a spodný zapustený EMG zámok, nová Al brána ukotvená do železnej traverzy

4. Dvojitý segment (dotyková plocha a odchodové tlačidlo) a spodný zapustený EMG zámok, nová Al brána ukotvená do železnej traverzy

Horný zapustený EMG zámok, nová Al brána ukotvená do železnej traverzy

5. Horný zapustený EMG zámok, nová Al brána ukotvená do železnej traverzy

Zadný vchod č.6

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom

Horný zapustený EMG zámok

2. Horný zapustený EMG zámok

Dolný zapustený EMG zámok, dvojitý segment (odchodové tlačidlo a dotyková plocha)

3. Dolný zapustený EMG zámok, dvojitý segment (odchodové tlačidlo a dotyková plocha)

Dvojitý segment (odchodové tlačidlo a dotyková plocha)

4. Dvojitý segment (odchodové tlačidlo a dotyková plocha)

Nárazové platničky k EMG zámkom na krídle dverí

5. Nárazové platničky k EMG zámkom na krídle dverí

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom (pohľad zvnútra)

6. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom (pohľad zvnútra)

Predný vchod č.8

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom, digitálny dorozumievací systém DDS s kódovou voľbou

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom, digitálny dorozumievací systém DDS s kódovou voľbou

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom, digitálny dorozumievací systém DDS s kódovou voľbou

2. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom, digitálny dorozumievací systém DDS s kódovou voľbou

Dvojitý segment (dotyková plocha a odchodové tlačidlo), nová Al brána ukotvená do železnej traverzy

3. Dvojitý segment (dotyková plocha a odchodové tlačidlo), nová Al brána ukotvená do železnej traverzy

Dorazová platnička na krídle dverí k spodnému EMG zámku

4. Dorazová platnička na krídle dverí k spodnému EMG zámku

Dorazová platnička na krídle dverí k spodnému EMG zámku

5. Dorazová platnička na krídle dverí k spodnému EMG zámku

Horný zapustený EMG zámok

6. Horný zapustený EMG zámok

Dvojitý segment (dotyková plocha a odchodové tlačidlo) a spodný zapustený EMG zámok, nová Al brána ukotvená do železnej traverzy

7. Dvojitý segment (dotyková plocha a odchodové tlačidlo) a spodný zapustený EMG zámok, nová Al brána ukotvená do železnej traverzy

Zadný vchod č.8

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom

Chránička s nerezovou dotykovou plochou a madlo

2. Chránička s nerezovou dotykovou plochou a madlo

Dorazové platničky k EMG zámkom na krídle dverí

3. Dorazové platničky k EMG zámkom na krídle dverí

Zapustené EMG zámky v ráme dverí a dvojitý segment (dotyková plocha a odchodové tlačidlo)

4. Zapustené EMG zámky v ráme dverí a dvojitý segment (dotyková plocha a odchodové tlačidlo)

Dvojitý segment (odchodové tlačidlo a dotyková plocha)

5. Dvojitý segment (odchodové tlačidlo a dotyková plocha)

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom

6. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom


Mapa