Hornádska 4-8, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Digitálny dorozumievací systém DDS - kódová voľba 4/2013  
2. Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom) 5/2013  

Fotogaléria

Bytový dom Hornádska 4-8, Bratislava

1. Bytový dom Hornádska 4-8, Bratislava

Bytový dom Hornádska 4-8, Bratislava

2. Bytový dom Hornádska 4-8, Bratislava

Bytový dom Hornádska 4-8, Bratislava

3. Bytový dom Hornádska 4-8, Bratislava

Bytový dom Hornádska 4-8, Bratislava

4. Bytový dom Hornádska 4-8, Bratislava


Mapa