Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 8, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Núdzové osvetlenie
4/2014

Návrat na bytový dom

Homolova 8
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP starý spôsob
12/2015


Popis

Vo februári 2015 sme prepäťovo ochránili silové rozvody bytového domu na Homolovej 8 v Bratislave.

Ochrana spočívala v inštalácii prepäťových ochrán stupňa 1 na hlavné prívody do paneláku. Okrem dvoch prívodov pre 2 stupačky bol do domu privedený aj samostatný prívod pre výťahy, z ktorého sú napojené aj všetky rozvody spoločných priestorov. Obidve vetvy hlavného domového vedenia sme ochránili prepäťovými ochranami so schopnosťou bezpečne ochrániť pred bleskovým prúdom 25 kA na pól. Prívod pre spoločné priestory sme ochránili prepäťovou ochranou 12,5 kA na pól.

Druhý stupeň ochrany sme vyriešili inštaláciou prepjäťových ochrán pre všetky byty, a pre prívod do rozvádzača spoločných priestorov.

V obidvoch JOP-kách sme zriadili hlavné pospojovanie vodičom CY 16 mm2, ktoré prechádza na každom podlaží ekvipotenciálnou prípojnicou a slúži aj na uzemnenie prepäťových ochrán.

Ďaľší panelák sme tým ochránili zvnútra pred atmosférickým prepätím a pred prepätím vznikajúcim v sieti spínacími procesmi.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

2/2015


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Takto to vyzerá v ľavom rozvádzači po namontovaní ochrán a výmene stupačkovej svorkovnice

1. Takto to vyzerá v ľavom rozvádzači po namontovaní ochrán a výmene stupačkovej svorkovnice

Pravý rozvádzač po namontovaní ochrán a výmene stupačkovej svorkovnice

2. Pravý rozvádzač po namontovaní ochrán a výmene stupačkovej svorkovnice

Do JOP elektromerových rozvádzačov na poschodiach sme umiestnili stredné prepäťové ochrany, chrániace byty pred stredným prepätím

3. Do JOP elektromerových rozvádzačov na poschodiach sme umiestnili stredné prepäťové ochrany, chrániace byty pred stredným prepätím

Stredné prepäťové ochrany pre byty

4. Stredné prepäťové ochrany pre byty

V spodnej časti RE rozvádzačov sme urobili nové kostrenie

5. V spodnej časti RE rozvádzačov sme urobili nové kostrenie

Stredné prepäťové ochrany po zakrytovaní plechom

6. Stredné prepäťové ochrany po zakrytovaní plechom

V celom paneláku sme zriadili hlavné pospojovanie v oboch JOP-kách. K ekvipotenciálnym prípojniciam sa pripájajú prepäťové ochrany.

7. V celom paneláku sme zriadili hlavné pospojovanie v oboch JOP-kách. K ekvipotenciálnym prípojniciam sa pripájajú prepäťové ochrany.

V ľavom spodnom rozvádzači to po zakrytovaní vyzerá takto

8. V ľavom spodnom rozvádzači to po zakrytovaní vyzerá takto

Ľavý rozvádzač na prízemí s prepäťovými ochranami po skončení montáže

9. Ľavý rozvádzač na prízemí s prepäťovými ochranami po skončení montáže

Obidve hlavné prepäťové ochrany sú napojené paralelne na modul signalizácie poruchového stavu, ktorý začne

10. Obidve hlavné prepäťové ochrany sú napojené paralelne na modul signalizácie poruchového stavu, ktorý začne "pískať" keď dojde k poškodeniu prepäťovej ochrany

Aj pravá JOP-ka má hlavnú prepäťovku so signalizáciou

11. Aj pravá JOP-ka má hlavnú prepäťovku so signalizáciou

Rozvádzač so samostatným prívodom pre výťah a s hlavným domovým vedením pre ľavú stranu paneláku

12. Rozvádzač so samostatným prívodom pre výťah a s hlavným domovým vedením pre ľavú stranu paneláku

Museli sme rozšíriť PEN prípojnicu, tak sme sa rozhodli, že vymeníme aj starú stupačkovú svorkovnicu

13. Museli sme rozšíriť PEN prípojnicu, tak sme sa rozhodli, že vymeníme aj starú stupačkovú svorkovnicu

Spodná časť hlavného rozvádzača vpravo. Obidva ističe pred elektromermi sa nepoužívali, tak sme ich zdemontovali a vymenili stupačkovú svorkovnicu na hlavnom domovom vedení pre pravú časť paneláku.

14. Spodná časť hlavného rozvádzača vpravo. Obidva ističe pred elektromermi sa nepoužívali, tak sme ich zdemontovali a vymenili stupačkovú svorkovnicu na hlavnom domovom vedení pre pravú časť paneláku.


Mapa