Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 4, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Homolova 4
Bratislava

Nasledujúca služba

Bytové prívody
6/2021


Popis

V marci 2021 sme pokračovali v elektro-obnove bytového domu na Homolovej 4 v Bratislave.

Spolu s repasiou RE sme doplnili pre bytový dom vnútornú ochranu pred atmosférickým prepätím - prepäťové ochrany.

Hlavné domové vedenia a prívod pre výťahy sme v rozvádzačoch na prízemí ochránili hlavnými prepäťovými ochranami, ktoré sme namontovali do nemeranej časti rozvodu.

Pre všetky byty, nebytové priestory, výťahy a rozvádzače spoločných priestorov sme nainštalovali aj druhý stupeň prepäťových ochrán - prepäťové ochrany triedy II. Tie sme namontovali do meranej časti rozvodu.

V bytovom dome sme zriadili hlavné pospojovanie, na ktoré sú okrem prepäťových ochrán pripojené aj rozvody vody, kúrenia a plynu v suteréne.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

3/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Hlavná prepäťová ochrana (vpravo) v nemeranej časti rozvodu

1. Hlavná prepäťová ochrana (vpravo) v nemeranej časti rozvodu

Hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťahový prívod

2. Hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťahový prívod

Stredné prepäťové ochrany pre 3 byty

3. Stredné prepäťové ochrany pre 3 byty

Stredné prepäťové ochrany v meranej časti rozvodu

4. Stredné prepäťové ochrany v meranej časti rozvodu

Stredné prepäťové ochrany pre dva jednofázové a trojfázový byt

5. Stredné prepäťové ochrany pre dva jednofázové a trojfázový byt

Stredné prepäťové ochrany po zakrytovaní plechom

6. Stredné prepäťové ochrany po zakrytovaní plechom


Mapa