HDV

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 4, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Homolova 4
Bratislava

Nasledujúca služba

RE starý spôsob
2/2021


Popis

Vo februári 2021 prišla v bytovom dome na Homolovej 4 v Bratislave na radu výmena hlavného domového vedenia.

Z pilierovej prípojkovej skrine sme natiahli 2 vetvy nového HDV.

Každá vetva prechádza cez svoju JOPku a na prízemí je istená výkonovým ističom.

HDV sme zhotovili bezhalogénovými káblami 1 x 70 mm2.

Vodorovná časť vedenia je uložená na káblových rebríkoch.

Viac informácií o službe: Hlavné domové vedenie


Obdobie

2/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Nové HDV

1. Nové HDV

Po výmene HDV

2. Po výmene HDV

Nové HDV v JOP

3. Nové HDV v JOP

Nové HDV, pripojené staré ističe

4. Nové HDV, pripojené staré ističe

Nové HDV nainštalované

5. Nové HDV nainštalované

Pri výmene HDV

6. Pri výmene HDV

Zdemontované staré HDV a svetelné vodiče

7. Zdemontované staré HDV a svetelné vodiče

Pripájanie HDV

8. Pripájanie HDV

Pri inštalácii HDV

9. Pri inštalácii HDV

Montáž HDV do stupačkových svorkovníc

10. Montáž HDV do stupačkových svorkovníc

Upevňovanie jednožilových káblov HDV v JOPke

11. Upevňovanie jednožilových káblov HDV v JOPke

Nové HDV na rebríku, na ľavej strane staré prívody pre výťahy - ešte budú zdemontované

12. Nové HDV na rebríku, na ľavej strane staré prívody pre výťahy - ešte budú zdemontované

Obidve vetvy HDV sú vedené na káblovom rebríku po strope suterénu

13. Obidve vetvy HDV sú vedené na káblovom rebríku po strope suterénu

Deón pre napájanie druhej polovice HDV

14. Deón pre napájanie druhej polovice HDV

Deón pre napájanie polovice HDV

15. Deón pre napájanie polovice HDV


Mapa