Bytové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 4, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Homolova 4
Bratislava


Popis

V júni 2021 sme dokončili bytové prívody v bytovom dome na Homolovej ulici 4 v Bratislave.

Nové prívody sme zhotovili bezhalogénovým káblom CXKH-R-J 5x6 v bezhalogénových lištách 40x40.

Spolu so silovým prívodom sme do každej bytovej rozvodnice priviedli aj vodič pospojovania CY6.

Viac informácií o službe: Bytové prívody


Obdobie

6/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Bytové prívody v bezhalogénových lištách

1. Bytové prívody v bezhalogénových lištách

Bytové prívody vedené po povrchu v lištách

2. Bytové prívody vedené po povrchu v lištách

Po dokončení bytových prívodov

3. Po dokončení bytových prívodov

Zaústenie bytových prívodov do skrine JOP

4. Zaústenie bytových prívodov do skrine JOP


Mapa