Prístupový systém DEK RAK

Služba realizovaná v bytovom dome Hlaváčiková 25-33, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Hlaváčiková 25-33
Bratislava


Popis

V marci 2014 sme zabezpečili kontajnerové stojisko na Hlaváčikovej ulici 25-33 prístupovým systémom DEK RAK s EMG zámkom.

Do kontajnerového stojiska sme museli dotiahnuť silový prívod 230V kvôli napájaniu EMG zámku.

Dodávateľ zámočníckych prác na kontajnerovom stojisku: Miloš Navara

Viac informácií o službe: Dotykový prístupový systém DEK RAK (bez záznamu)


Obdobie

3/2014


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Silový prívod na stene v pancierovej trubke a pod zámkovou dlažbou v trubke

1. Silový prívod na stene v pancierovej trubke a pod zámkovou dlažbou v trubke

Silový prívod kvôli zabezpečeniu kontajnerového stojiska prístupovým systémom DEK RAK, bez neho by nebolo možné nainštalovať EMG zámok

2. Silový prívod kvôli zabezpečeniu kontajnerového stojiska prístupovým systémom DEK RAK, bez neho by nebolo možné nainštalovať EMG zámok

Silový prívod prichádzajúci do stojiska v zemi

3. Silový prívod prichádzajúci do stojiska v zemi

Výkop na uloženie silového kábla v predzáhradke bytového domu

4. Výkop na uloženie silového kábla v predzáhradke bytového domu

Výkop s káblom v predzáhradke, pod úrovňou terénu je prieraz cez betónový múr

5. Výkop s káblom v predzáhradke, pod úrovňou terénu je prieraz cez betónový múr

Pohľad zhora na rozobratú zámkovú dlažbu a kontajnerové stojisko

6. Pohľad zhora na rozobratú zámkovú dlažbu a kontajnerové stojisko

Prestup kábla cez stenu do spoločných priestorov bytového domu

7. Prestup kábla cez stenu do spoločných priestorov bytového domu

Silový prívod je napájaný z prúdového chrániča kvôli maximálnej bezpečnosti

8. Silový prívod je napájaný z prúdového chrániča kvôli maximálnej bezpečnosti

Nerezová dotyková plocha s chráničkou na stojisku, v spodnej časti je vidieť EMG zámok vo vyhotovení dovlhka pri pootvorených dverách

9. Nerezová dotyková plocha s chráničkou na stojisku, v spodnej časti je vidieť EMG zámok vo vyhotovení dovlhka pri pootvorených dverách

Zrekonštruované kontajnerové stojisko zabezpečené prístupovým systémom DEK RAK s EMG zámkom

10. Zrekonštruované kontajnerové stojisko zabezpečené prístupovým systémom DEK RAK s EMG zámkom


Mapa