Hlaváčiková 25-33, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Dotykový prístupový systém DEK RAK (bez záznamu) 3/2014 kontajnerové stojisko

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Hlaváčiková 15-33, Bratislava

1. Bytový dom Hlaváčiková 15-33, Bratislava

Bytový dom Hlaváčiková 15-33, Karlova Ves

2. Bytový dom Hlaváčiková 15-33, Karlova Ves

Bytový dom na Hlaváčikovej 15-33 v Bratislave

3. Bytový dom na Hlaváčikovej 15-33 v Bratislave

Bytový dom na Hlaváčikovej 15-33 v Karlovej Vsi

4. Bytový dom na Hlaváčikovej 15-33 v Karlovej Vsi

Kontajnerové stojisko

Silový prívod na stene v pancierovej trubke a pod zámkovou dlažbou v trubke

1. Silový prívod na stene v pancierovej trubke a pod zámkovou dlažbou v trubke

Silový prívod kvôli zabezpečeniu kontajnerového stojiska prístupovým systémom DEK RAK, bez neho by nebolo možné nainštalovať EMG zámok

2. Silový prívod kvôli zabezpečeniu kontajnerového stojiska prístupovým systémom DEK RAK, bez neho by nebolo možné nainštalovať EMG zámok

Silový prívod prichádzajúci do stojiska v zemi

3. Silový prívod prichádzajúci do stojiska v zemi

Výkop na uloženie silového kábla v predzáhradke bytového domu

4. Výkop na uloženie silového kábla v predzáhradke bytového domu

Výkop s káblom v predzáhradke, pod úrovňou terénu je prieraz cez betónový múr

5. Výkop s káblom v predzáhradke, pod úrovňou terénu je prieraz cez betónový múr

Pohľad zhora na rozobratú zámkovú dlažbu a kontajnerové stojisko

6. Pohľad zhora na rozobratú zámkovú dlažbu a kontajnerové stojisko

Prestup kábla cez stenu do spoločných priestorov bytového domu

7. Prestup kábla cez stenu do spoločných priestorov bytového domu

Silový prívod je napájaný z prúdového chrániča kvôli maximálnej bezpečnosti

8. Silový prívod je napájaný z prúdového chrániča kvôli maximálnej bezpečnosti

Nerezová dotyková plocha s chráničkou na stojisku, v spodnej časti je vidieť EMG zámok vo vyhotovení dovlhka pri pootvorených dverách

9. Nerezová dotyková plocha s chráničkou na stojisku, v spodnej časti je vidieť EMG zámok vo vyhotovení dovlhka pri pootvorených dverách

Zrekonštruované kontajnerové stojisko zabezpečené prístupovým systémom DEK RAK s EMG zámkom

10. Zrekonštruované kontajnerové stojisko zabezpečené prístupovým systémom DEK RAK s EMG zámkom


Správca

DUSPAMA, spol. s r.o.


Mapa