Haanova 40-42, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Senzorové osvetlenie - klasické žiarovky 1/2008  

Fotogaléria

Bytový dom Haanova 40-42, Petržalka - senzorové osvetlenie Steinel

1. Bytový dom Haanova 40-42, Petržalka - senzorové osvetlenie Steinel

Bytový dom na Haanovej 40-42 v Bratislave - senzorové osvetlenie Steinel

2. Bytový dom na Haanovej 40-42 v Bratislave - senzorové osvetlenie Steinel


Mapa