Haanova 14-14A, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom) 8/2012  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Haanova 14,14A zabezpečený systémom DEK sieť

1. Bytový dom Haanova 14,14A zabezpečený systémom DEK sieť

Bytový dom Haanova 14,14A zabezpečený systémom DEK sieť

2. Bytový dom Haanova 14,14A zabezpečený systémom DEK sieť

Vchod 14

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

2. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

3. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

4. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

5. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

6. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

7. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

8. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

9. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Núdzové požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

10. Núdzové požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

11. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Madlo a dotyková plocha s chráničkou

12. Madlo a dotyková plocha s chráničkou

Dorazová platnička horného elektromagnetického zámku

13. Dorazová platnička horného elektromagnetického zámku

Madlo a dorazová platnička dolného elektromagnetického zámku

14. Madlo a dorazová platnička dolného elektromagnetického zámku

Horný elektromagnetický zámok pri pootvorených dverách

15. Horný elektromagnetický zámok pri pootvorených dverách

Vchod 14A

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

2. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

3. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

4. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

5. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

6. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

7. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Otvorené dvere s dorazovými platničkami elektromagnetických zámkov

8. Otvorené dvere s dorazovými platničkami elektromagnetických zámkov

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

9. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK systémom a pôvodným tablom DDZ

Núdzové požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

10. Núdzové požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Madlo a dotyková plocha s chráničkou

11. Madlo a dotyková plocha s chráničkou

Plastová krabica s operačnou jednotkou a zdrojom

12. Plastová krabica s operačnou jednotkou a zdrojom


Správca

Ing. Anna Horárová


Mapa