DDS kódová voľba

Služba realizovaná v bytovom dome Grösslingova 30, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Núdzové osvetlenie
8/2016

Návrat na bytový dom

Grösslingova 30
Bratislava


Popis

V marci 2017 sme zrekonštruovali dorozumievací systém v bytovom dome na Grosslingovej 30 v Bratislave. Pôvodný analógový systém sme nahradili novým digitálnym DDS s kódovou voľbou.

Systém obsahuje 2 tablá. Jedno je z ulice a druhé pri vstupe do vchodu v podjazde bytového domu.

Okrem tabiel sme vymenili bytové telefóny a napájací zdroj, tiež sme urobili nové zvonenie do bytov. Staré zvončekové tlačidlá sme nahradili tlačidlami LEGRAND VALENA. Po stlačení tlačidla zazvoní domáci telefón iným tónom ako pri zvonení zo zvončekových tabiel. Tóny oboch tabiel sa tiež líšia.

Viac informácií o službe: Digitálny dorozumievací systém DDS - kódová voľba


Obdobie

3/2017


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Produkty

Pri realizácii tejto služby boli použité nasledovné produkty:


Fotogaléria

Pri vstupe do podbrány z ulice je umiestnené hlavné zvončekové tablo

1. Pri vstupe do podbrány z ulice je umiestnené hlavné zvončekové tablo

Zvončekové tablo Karát s kódovou voľbou

2. Zvončekové tablo Karát s kódovou voľbou

Pri vstupe do domu v podbráne je umiestnené vedľajšie zvončekové tablo

3. Pri vstupe do domu v podbráne je umiestnené vedľajšie zvončekové tablo

Vstup do bytového domu v podbráne

4. Vstup do bytového domu v podbráne

Zvončekové tablo z ulice

5. Zvončekové tablo z ulice


Mapa