Gessayova 41-43, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Digitálny dorozumievací systém DDS - kódová voľba 3/2013  

Fotogaléria

Bytový dom Gessayova 41-43 v Bratislave s novým digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát s kódovou voľbou

1. Bytový dom Gessayova 41-43 v Bratislave s novým digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát s kódovou voľbou

Bytový dom na Gessayovej 41-43 v Petržalke s novým DDS Karát s kódovou voľbou

2. Bytový dom na Gessayovej 41-43 v Petržalke s novým DDS Karát s kódovou voľbou

Nové digitálne tablo Karát s kódovou voľbou a 4-modulovým popisným modulom

3. Nové digitálne tablo Karát s kódovou voľbou a 4-modulovým popisným modulom

Nové digitálne tablo Karát s kódovou voľbou a 4-modulovým popisným modulom

4. Nové digitálne tablo Karát s kódovou voľbou a 4-modulovým popisným modulom

Vchod s novým digitálnym dorozumievacím systémom Karát s kódovou voľbou na Gessayovej 41 v Bratislave

5. Vchod s novým digitálnym dorozumievacím systémom Karát s kódovou voľbou na Gessayovej 41 v Bratislave


Mapa