Dohnányho 10, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Digitálny dorozumievací systém DDS - priama voľba 6/2014  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Dohnányho 10, Bratislava

1. Bytový dom Dohnányho 10, Bratislava

Bytový dom Dohnányho 10, Ružinov

2. Bytový dom Dohnányho 10, Ružinov

Bytový dom na Dohnányho 10 v Bratislave

3. Bytový dom na Dohnányho 10 v Bratislave

Bytový dom na Dohnányho 10 v Ružinove

4. Bytový dom na Dohnányho 10 v Ružinove

Digitálny dorozumievací systém

Pôvodné zvončeky, slúžiace na vyzvonenie bytu bez možnosti komunikácie

1. Pôvodné zvončeky, slúžiace na vyzvonenie bytu bez možnosti komunikácie

V bytovom dome sme museli pri rekonštrukcii dorozumievacieho systému natiahnuť aj novú kabeláž

2. V bytovom dome sme museli pri rekonštrukcii dorozumievacieho systému natiahnuť aj novú kabeláž

Nové digitálne tablo karát s jednostrannými menovkami. Nahradili sme ním pôvodné zvončeky, ktoré slúžili len na vyzvonenie bytu bez možnosti komunikácie.

3. Nové digitálne tablo karát s jednostrannými menovkami. Nahradili sme ním pôvodné zvončeky, ktoré slúžili len na vyzvonenie bytu bez možnosti komunikácie.

Inštaláciou digitálneho dorozumievacieho systému DDS Karát získali obyvatelia domu okrem iného možnosť komunikovať medzi návštevou a bytom

4. Inštaláciou digitálneho dorozumievacieho systému DDS Karát získali obyvatelia domu okrem iného možnosť komunikovať medzi návštevou a bytom


Správca

Viera Zerzanová - TECHDOM


Mapa