Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Damborského 6-8, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Pivničné priestory
6-7/2019

Návrat na bytový dom

Damborského 6-8
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP nový spôsob
6-7/2019


Popis

V mesiacoch jún a júl 2019 sme v bytovom dome na Damborského 6,8 v Bratislave nainštalovali prepäťové ochrany.

V bytovom dome sme zriadili hlavné pospojovanie, ktoré vychádza z rozvádzača RE a prechádza zvislo cez obidve JOPky bytového domu po vrchné podlažie. Na každom podlaží prechádza cez ekviponciálne prípojnice bez prerušenia. V suteréne je na hlavné domové vedenie pripojené potrubie vody, kúrenia a plynu, na poschodiach prepäťové ochrany triedy 2.

V RE rozvádzačoch v suteréne je umiestnená hlavná prepäťová ochrana triedy 1 (zvodič bleskových prúdov).

Rozvádzač RSP je chránený prepäťovou ochranou triedy 2 (stredná ochrana), rovnako ako všetky byty, ktoré majú prepäťovú ochranu umiestnenú v JOP na svojom poschodí.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

6-7/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Aj v rozvádzači spoločných priestorov je stredná prepäťová ochrana KIWA, ale v prevedení pre sieť TN-S

1. Aj v rozvádzači spoločných priestorov je stredná prepäťová ochrana KIWA, ale v prevedení pre sieť TN-S

Stredné prepäťovky čakajú na svoj veľký deň :-)

2. Stredné prepäťovky čakajú na svoj veľký deň :-)

Namontované stredné prepäťové ochrany pre 2 byty, spolu s ekvipotenciálnou prípojnicou hlavného pospojovania

3. Namontované stredné prepäťové ochrany pre 2 byty, spolu s ekvipotenciálnou prípojnicou hlavného pospojovania

Stredné prepäťové ochrany pre byty s 3-fázovým prívodom

4. Stredné prepäťové ochrany pre byty s 3-fázovým prívodom

Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania a stredné prepäťové ochrany

5. Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania a stredné prepäťové ochrany

Hlavná prepäťová ochrana (trieda 1) pre 1 vchod bytového domu

6. Hlavná prepäťová ochrana (trieda 1) pre 1 vchod bytového domu


Mapa