HDV

Služba realizovaná v bytovom dome Damborského 6-8, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Garáže
6-7/2019

Návrat na bytový dom

Damborského 6-8
Bratislava

Nasledujúca služba

NO
6-7/2019


Popis

V mesiacoch jún a júl 2019 sme v bytovom dome na Damborského 6,8 v Bratislave vykonali rekonštrukciu HDV.

Do nových elektromerových rozvádzačov sme dotiahli z prípojkovej skrine nové hlavné domové vedenie v pevných rúrkach.

Použili sme jednožilové medené káble.

Viac informácií o službe: Hlavné domové vedenie


Obdobie

6-7/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

HDV zhotovené jednožilovými medenými bezhalogénovými káblami je ukončené v hlavnom vypínači - deóne v spodnej časti RE

1. HDV zhotovené jednožilovými medenými bezhalogénovými káblami je ukončené v hlavnom vypínači - deóne v spodnej časti RE


Mapa