Bilíkova 26-32, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Digitálny dorozumievací systém DDS - priama voľba 11/2013  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Bilíkova 26-32, Bratislava s novým digitálnym dorozumievacím zariadením DDS Karát s priamou voľbou

1. Bytový dom Bilíkova 26-32, Bratislava s novým digitálnym dorozumievacím zariadením DDS Karát s priamou voľbou

Vchod 26

Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 26 v Bratislave

1. Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 26 v Bratislave

Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 26 v Bratislave

2. Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 26 v Bratislave

Vchod 28

Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 28 v Bratislave

1. Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 28 v Bratislave

Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 28 v Bratislave

2. Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 28 v Bratislave

Vchod 30

Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 30 v Bratislave

1. Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 30 v Bratislave

Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 30 v Bratislave

2. Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 30 v Bratislave

Vchod 32

Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 32 v Bratislave

1. Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 32 v Bratislave

Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 32 v Bratislave

2. Tablo DDS Karát s priamou voľbou pre vchod Bilíkova 32 v Bratislave


Mapa