Prístupový systém DEK SIEŤ

Služba realizovaná v bytovom dome Beňovského 10-16, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Beňovského 10-16
Bratislava

Nasledujúca služba

DDS priama voľba
10-11/2011


Popis

V mesiacoch október a november 2011 sme namontovali prístupový systém DEK do 4 nových Al brán bytového domu na Beňovského ulici č. 10-16 v Bratislave.

DEK systémy všetkých 4 vchodov sme zosieťovali pre správu systému z jedného miesta.

Viac informácií o službe: Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom)


Obdobie

10-11/2011


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogalérie

Vchod 10

Pôvodná oceľová brána s analógovým zvončekovým tablom

1. Pôvodná oceľová brána s analógovým zvončekovým tablom

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

2. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

3. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Detail - tablo DDS Karát, dotyková plocha s chráničkou, madlo

4. Detail - tablo DDS Karát, dotyková plocha s chráničkou, madlo

Dom pod zvýšeným dohľadom polície

5. Dom pod zvýšeným dohľadom polície

Horná dorazová platnička EMG zámku

6. Horná dorazová platnička EMG zámku

Dolná dorazová platnička EMG zámku

7. Dolná dorazová platnička EMG zámku

Horný zapustený EMG zámok a dotyková plocha s chráničkou

8. Horný zapustený EMG zámok a dotyková plocha s chráničkou

Dolný zapustený EMG zámok a dotyková plocha s chráničkou

9. Dolný zapustený EMG zámok a dotyková plocha s chráničkou

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

10. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Požiarne tlačidlo s krytkou

11. Požiarne tlačidlo s krytkou

Vchod 12

Pôvodná oceľová brána s analógovým zvončekovým tablom

1. Pôvodná oceľová brána s analógovým zvončekovým tablom

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

2. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

3. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Detail - tablo DDS Karát, dotyková plocha s chráničkou, madlo

4. Detail - tablo DDS Karát, dotyková plocha s chráničkou, madlo

Dom pod zvýšeným dohľadom polície

5. Dom pod zvýšeným dohľadom polície

Horná dorazová platnička EMG zámku

6. Horná dorazová platnička EMG zámku

Dolná dorazová platnička EMG zámku

7. Dolná dorazová platnička EMG zámku

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

8. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Požiarne tlačidlo s krytkou

9. Požiarne tlačidlo s krytkou

Vchod 14

Pôvodná oceľová brána s analógovým zvončekovým tablom

1. Pôvodná oceľová brána s analógovým zvončekovým tablom

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

2. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

3. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

4. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Detail - tablo DDS Karát, dotyková plocha s chráničkou, madlo

5. Detail - tablo DDS Karát, dotyková plocha s chráničkou, madlo

Dom pod zvýšeným dohľadom polície

6. Dom pod zvýšeným dohľadom polície

Horná dorazová platnička EMG zámku

7. Horná dorazová platnička EMG zámku

Dolná dorazová platnička EMG zámku

8. Dolná dorazová platnička EMG zámku

Horný zapustený EMG zámok

9. Horný zapustený EMG zámok

Dolný zapustený EMG zámok a dotyková plocha s chráničkou

10. Dolný zapustený EMG zámok a dotyková plocha s chráničkou

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

11. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

12. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Požiarne tlačidlo s krytkou

13. Požiarne tlačidlo s krytkou

Vchod 16

Pôvodná oceľová brána s analógovým zvončekovým tablom

1. Pôvodná oceľová brána s analógovým zvončekovým tablom

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

2. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

3. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Detail - tablo DDS Karát, dotyková plocha s chráničkou, madlo

4. Detail - tablo DDS Karát, dotyková plocha s chráničkou, madlo

Dom pod zvýšeným dohľadom polície

5. Dom pod zvýšeným dohľadom polície

Horná dorazová platnička EMG zámku

6. Horná dorazová platnička EMG zámku

Dolná dorazová platnička EMG zámku

7. Dolná dorazová platnička EMG zámku

Horný zapustený EMG zámok a dotyková plocha s chráničkou

8. Horný zapustený EMG zámok a dotyková plocha s chráničkou

Dolný zapustený EMG zámok a dotyková plocha s chráničkou

9. Dolný zapustený EMG zámok a dotyková plocha s chráničkou

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

10. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

Požiarne tlačidlo s krytkou

11. Požiarne tlačidlo s krytkou

Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát

12. Nová hliníková brána s DEK systémom a digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát


Mapa