Batkova 5-7, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 6/2020  

Fotogaléria

Bytový dom Batkova 5-7, Bratislava

1. Bytový dom Batkova 5-7, Bratislava

Bytový dom Batkova 5-7, Dúbravka

2. Bytový dom Batkova 5-7, Dúbravka

Bytový dom na Batkovej 5-7 v Bratislave

3. Bytový dom na Batkovej 5-7 v Bratislave

Bytový dom na Batkovej 5-7 v Dúbravke

4. Bytový dom na Batkovej 5-7 v Dúbravke

Bytový dom Batkova 5,7, Bratislava

5. Bytový dom Batkova 5,7, Bratislava

Bytový dom Batkova 5,7, Dúbravka

6. Bytový dom Batkova 5,7, Dúbravka

Bytový dom na Batkovej 5,7 v Bratislave

7. Bytový dom na Batkovej 5,7 v Bratislave

Bytový dom na Batkovej 5,7 v Dúbravke

8. Bytový dom na Batkovej 5,7 v Dúbravke


Správca

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.


Mapa