Projekt

Služba realizovaná v bytovom dome Bakošova 34-36, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Bakošova 34-36
Bratislava

Nasledujúca služba

Bytové prívody
5-6/2017


Popis

Od správcu bytového domu na Bakošovej 34,36 v Bratislave sme dostali požiadavku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre elektrorekonštrukciu.

Po obhliadke a konzultácii so správcom a zástupcom vlastníkov bytov sme v decembri 2016 vypracovali projektovú dokumentáciu na kompletnú výmenu silových rozvodov od prípojkovej skrine až po bytové rozvodnice.

Projekt zahŕňal výmenu HDV, výťahových prívodov, repasiu RE, RSP, novú inštaláciu v pivničných priestoroch, osvetlenie klasické, senzorové a núdzové na schodiskách, pred bytmi a v kumbáloch, doplnenie prepäťových ochrán a ochranné pospojovanie.

Viac informácií o službe: Projekt


Obdobie

12/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Bytový dom Bakošova 34,36 v Bratislave

1. Bytový dom Bakošova 34,36 v Bratislave

Bytový dom Bakošova 34,36 v Lamači

2. Bytový dom Bakošova 34,36 v Lamači

Bytový dom na Bakošovej 34,36 v Bratislave

3. Bytový dom na Bakošovej 34,36 v Bratislave

Bytový dom na Bakošovej 34,36 v Lamači

4. Bytový dom na Bakošovej 34,36 v Lamači


Mapa