Bagarova 22, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Senzorové osvetlenie - klasické žiarovky 5/2011  
2. Výťahové prívody 5/2018  
3. Núdzové osvetlenie 10/2019  
4. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 10/2019  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom na Bagarovej 22 v Bratislave

1. Bytový dom na Bagarovej 22 v Bratislave

Bytový dom na Bagarovej 22 v Bratislave

2. Bytový dom na Bagarovej 22 v Bratislave

Bytový dom na Bagarovej 22 v Bratislave

3. Bytový dom na Bagarovej 22 v Bratislave

Bytový dom na Bagarovej 22 v Dúbravke

4. Bytový dom na Bagarovej 22 v Dúbravke

Bytový dom Bagarova 22, Bratislava

5. Bytový dom Bagarova 22, Bratislava

Bytový dom Bagarova 22 v Dúbravke

6. Bytový dom Bagarova 22 v Dúbravke

Senzorové osvetlenie

Steinel DL 750 S na Bagarovej 22 v Bratislave

1. Steinel DL 750 S na Bagarovej 22 v Bratislave

Výťahové prívody

Ťahanie výťahových káblov z 12. poschodia po prízemie

1. Ťahanie výťahových káblov z 12. poschodia po prízemie

Ťahanie výťahových káblov z 12. poschodia po prízemie

2. Ťahanie výťahových káblov z 12. poschodia po prízemie

Výťahové káble v JOP na prízemí

3. Výťahové káble v JOP na prízemí

Výťahový kábel dotiahnutý do strojovne k vypínaču

4. Výťahový kábel dotiahnutý do strojovne k vypínaču

Výťahový kábel dotiahnutý do strojovne k vypínaču

5. Výťahový kábel dotiahnutý do strojovne k vypínaču

Obidva výťahové káble dotiahnuté do strojovne

6. Obidva výťahové káble dotiahnuté do strojovne

Nové istenie oboch výťahov

7. Nové istenie oboch výťahov

Prívod k výťahu pripojený do výťahového rozvádzača

8. Prívod k výťahu pripojený do výťahového rozvádzača

Nový výťah má aj nový prívod

9. Nový výťah má aj nový prívod

Káble sme viedli v turbo hadiciach

10. Káble sme viedli v turbo hadiciach

Káble sme viedli v turbo hadiciach

11. Káble sme viedli v turbo hadiciach


Správca

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.


Mapa