Bagarova 2,4, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 3/2021  
2. Hlavné domové vedenie 11/2021  
3. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 11/2021  
4. Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob 11/2021  
5. Prepäťové ochrany + pospojovanie 11/2021  
6. Núdzové osvetlenie 11/2021  
7. Elektro-rekonštrukcia - Garáže 11/2021  
8. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 11/2021  
9. Digitálny dorozumievací systém DDS - priama voľba 11/2021  
10. Bezdotykový prístupový systém BES DESFire 11/2021  

Fotogalérie

Bytový dom Bagarova 2,4, Bratislava

1. Bytový dom Bagarova 2,4, Bratislava

Bytový dom Bagarova 2,4, Dúbravka

2. Bytový dom Bagarova 2,4, Dúbravka

Bytový dom Bagarova 2,4 v Bratislave

3. Bytový dom Bagarova 2,4 v Bratislave

Bytový dom Bagarova 2,4 v Dúbravke

4. Bytový dom Bagarova 2,4 v Dúbravke

Bytový dom na Bagarovej ulici č. 2,4 v Bratislave

5. Bytový dom na Bagarovej ulici č. 2,4 v Bratislave

Bytový dom na Bagarovej ulici č. 2,4 v Dúbravke

6. Bytový dom na Bagarovej ulici č. 2,4 v Dúbravke

Bytový dom Bagarova 2,4, Bratislava

7. Bytový dom Bagarova 2,4, Bratislava

Bytový dom Bagarova 2,4, Dúbravka

8. Bytový dom Bagarova 2,4, Dúbravka

Hlavné domové vedenie

Prípojková skriňa HDS pre vchod Bagarova 2. Z nej sú napojené 2 vetvy HDV (pre každú JOP zvlášť).

1. Prípojková skriňa HDS pre vchod Bagarova 2. Z nej sú napojené 2 vetvy HDV (pre každú JOP zvlášť).

Otvorená HDS Bagarova 2

2. Otvorená HDS Bagarova 2

Otvorená HDS po výmene HDV

3. Otvorená HDS po výmene HDV

Na prízemí prechádza HDV cez hlavný vypínač

4. Na prízemí prechádza HDV cez hlavný vypínač

Na každom poschodí je stupačková svorkovnica, cez ktorú prechádza HDV bez prerušenia; bytové ističe v prevlečných krytoch

5. Na každom poschodí je stupačková svorkovnica, cez ktorú prechádza HDV bez prerušenia; bytové ističe v prevlečných krytoch

Elektromerové rozvádzače

Repasia JOP pozostávala z nového vykáblovania elektromerov...

1. Repasia JOP pozostávala z nového vykáblovania elektromerov...

...výmeny ističov pred elektromermi, umiestnenie nových ističov do prevlečných krytov, ukostrenia rozvádzačov a pripravenia na zaplombovanie

2. ...výmeny ističov pred elektromermi, umiestnenie nových ističov do prevlečných krytov, ukostrenia rozvádzačov a pripravenia na zaplombovanie

Zakrytovaný RE po vykáblovaní

3. Zakrytovaný RE po vykáblovaní

Prestupy medzi poschodiami sme utesnili protipožiarnou penou

4. Prestupy medzi poschodiami sme utesnili protipožiarnou penou

Po repasii rozvádzačov

5. Po repasii rozvádzačov

Nové ističe EATON v prevlečných krytoch

6. Nové ističe EATON v prevlečných krytoch

Nad elektromery sme doplnili zdvojené radové svorky pre pripojenie prepäťových ochrán triedy 2

7. Nad elektromery sme doplnili zdvojené radové svorky pre pripojenie prepäťových ochrán triedy 2

Bytové prívody ostali pôvodné

8. Bytové prívody ostali pôvodné

Na každom poschodí je stupačková svorkovnica, cez ktorú prechádza HDV bez prerušenia; bytové ističe v prevlečných krytoch

9. Na každom poschodí je stupačková svorkovnica, cez ktorú prechádza HDV bez prerušenia; bytové ističe v prevlečných krytoch

Odkrytovaná JOP po rekonštrukcii

10. Odkrytovaná JOP po rekonštrukcii

Rozvádzače spoločných priestorov

Pôvodný RSP v skrini JOP

1. Pôvodný RSP v skrini JOP

Počas výroby rozvádzačov RSP

2. Počas výroby rozvádzačov RSP

Nový RSP pripravený na montáž

3. Nový RSP pripravený na montáž

Namontovaný nový RSP

4. Namontovaný nový RSP

Namontovaný nový RSP v skrini JOP

5. Namontovaný nový RSP v skrini JOP

Po zapojení nového rozvádzača RSP

6. Po zapojení nového rozvádzača RSP

Prepäťové ochrany

Stredné prepäťové ochrany nad elektromermi pre 2 byty

1. Stredné prepäťové ochrany nad elektromermi pre 2 byty

Prepäťovky a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

2. Prepäťovky a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Prepäťovky po opätovnom zakrytovaní RE

3. Prepäťovky po opätovnom zakrytovaní RE

Prepäťové ochrany sú napojené zo zdvojených radových svoriek

4. Prepäťové ochrany sú napojené zo zdvojených radových svoriek

Stredná prepäťová ochrana v rozvádzači RSP

5. Stredná prepäťová ochrana v rozvádzači RSP

Hlavná prepäťová ochrana v nemeranej časti rozvodu pri hlavnom vypínači HDV

6. Hlavná prepäťová ochrana v nemeranej časti rozvodu pri hlavnom vypínači HDV

Stredné prepäťovky v meranej časti rozvodu pre 2 byty

7. Stredné prepäťovky v meranej časti rozvodu pre 2 byty

Núdzové osvetlenie

Pôvodné núdzové svetlá na JOPke pred bytmi sme ponechali (menili sa nedávno) a vymenili sme iba kabeláž za bezhalogénovú

1. Pôvodné núdzové svetlá na JOPke pred bytmi sme ponechali (menili sa nedávno) a vymenili sme iba kabeláž za bezhalogénovú

Autonómne núdzové svietidlo na medziposchodí bytového domu

2. Autonómne núdzové svietidlo na medziposchodí bytového domu

LEDUS 8 so zabudovaným akumulátorom

3. LEDUS 8 so zabudovaným akumulátorom

LEDUS 8 v bytovom dome bez denného svetla

4. LEDUS 8 v bytovom dome bez denného svetla

Svietidlo je prepnuté do módu orientačného svietenia

5. Svietidlo je prepnuté do módu orientačného svietenia

Núdzové svietidlo v pivnici

6. Núdzové svietidlo v pivnici

Núdzové svietidlo nad východom zo suterénnych pivničných priestorov

7. Núdzové svietidlo nad východom zo suterénnych pivničných priestorov

LEDUS 8 nad vchodovými dverami

8. LEDUS 8 nad vchodovými dverami

Garáže

Vo vchode Bagarova 2 je 5 garáží

1. Vo vchode Bagarova 2 je 5 garáží

Dokončený RG

2. Dokončený RG

Hotový RG pripravený k montáži

3. Hotový RG pripravený k montáži

RG namontovaný v JOP v suteréne

4. RG namontovaný v JOP v suteréne

Otvorený garážový rozvádzač RG

5. Otvorený garážový rozvádzač RG

Odkrytovaný RG

6. Odkrytovaný RG

Inštalácia v pevných rúrkach na povrchu

7. Inštalácia v pevných rúrkach na povrchu

Pivničné priestory

Osvetlenie pivníc prachotesnými LED svietidlami PHILIPS

1. Osvetlenie pivníc prachotesnými LED svietidlami PHILIPS

Vypínač ABB PRAKTIK s LED svietidlo PHILIPS

2. Vypínač ABB PRAKTIK s LED svietidlo PHILIPS

Svietidlá sme vešali na strop na retiazky

3. Svietidlá sme vešali na strop na retiazky

Hladina osvetlenia v pivniciach niekoľkonásobne stúpla

4. Hladina osvetlenia v pivniciach niekoľkonásobne stúpla

Inštalácia v pevných rúrkach na povrchu

5. Inštalácia v pevných rúrkach na povrchu

Pivničné priestory sa stali s novým osvetlením útulnejšími a bezpečnejšími

6. Pivničné priestory sa stali s novým osvetlením útulnejšími a bezpečnejšími

Núdzové svietidlo nad východom zo suterénnych pivničných priestorov

7. Núdzové svietidlo nad východom zo suterénnych pivničných priestorov

LED osvetlenie pivničných priestorov

8. LED osvetlenie pivničných priestorov

DDS priama voľba

Pôvodné analógové tablo, ktoré sme vymenili za digitálny systém KARÁT s priamou voľbou

1. Pôvodné analógové tablo, ktoré sme vymenili za digitálny systém KARÁT s priamou voľbou

Pôvodná brána s novými slaboprúdovými systémami

2. Pôvodná brána s novými slaboprúdovými systémami

Pôvodný analógový systém sme nahradili novým digitálnym od slovenského výrobcu TESLA

3. Pôvodný analógový systém sme nahradili novým digitálnym od slovenského výrobcu TESLA

Vstup do bytového domu s novým DDS KARÁT

4. Vstup do bytového domu s novým DDS KARÁT

Okrem čistého audio spojenia medzi domácim telefónom a zvončekovým tablom je možné uskutočňovať aj interkomové volanie medzi bytmi

5. Okrem čistého audio spojenia medzi domácim telefónom a zvončekovým tablom je možné uskutočňovať aj interkomové volanie medzi bytmi

BES DESFire

Pôvodná brána s novými slaboprúdovými systémami

1. Pôvodná brána s novými slaboprúdovými systémami

Bezkontaktná čítačka DESFire

2. Bezkontaktná čítačka DESFire

Na bráne sme ponechali pôvodné elektromagnetické zámky

3. Na bráne sme ponechali pôvodné elektromagnetické zámky

Okrem odchodového tlačidla sa v interiéri nachádza aj resetovateľné požiarne tlačidlo na odblokovanie dverí v prípade požiaru

4. Okrem odchodového tlačidla sa v interiéri nachádza aj resetovateľné požiarne tlačidlo na odblokovanie dverí v prípade požiaru

Odchodové tlačidlo

5. Odchodové tlačidlo

Krabica s operačnou jednotkou a napájacím zdrojom a požiarne tlačidlo

6. Krabica s operačnou jednotkou a napájacím zdrojom a požiarne tlačidlo

Krabica s operačnou jednotkou a napájacím zdrojom

7. Krabica s operačnou jednotkou a napájacím zdrojom

Pôvodná kovová brána s prístupovým systémom DESFire

8. Pôvodná kovová brána s prístupovým systémom DESFire

Elektromagnetický zámok, tablo KARÁT a bezkontaktná čítačka DESFire

9. Elektromagnetický zámok, tablo KARÁT a bezkontaktná čítačka DESFire

Po renovácii slaboprúdových zariadení

10. Po renovácii slaboprúdových zariadení


Správca

Správcovské bratislavské družstvo


Mapa