VSD s.r.o.

 

VSD s.r.o.
Trebišovská 151/3
Bratislava, 82102

IČO: 35814560
DIČ: 2021581177

web: www.vsd.sk


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Dúbravka, Sekurisova 2-6 DEK SIEŤ 7/2011
2. Bratislava, Dúbravka, Sekurisova 2-6 DDS priama voľba 7/2011