Viera Zerzanová - TECHDOM

 

Viera Zerzanová - TECHDOM
Jasovská 11
851 07 Bratislava


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Ružinov, Dohnányho 10 DDS priama voľba 6/2014