SVT GOLEM, s.r.o.

 

SVT GOLEM, s.r.o.
Mierové námestie 2/11
903 01 Senec

DIČ: 2020200787
IČ DPH: SK2020200787


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Senec, Gagarinova 6-8 SO LED žiarovky 7/2014