SVB Karlovka

 

SVB Karlovka
Fadruszova 726/7
Karlova Ves
84104 Bratislava

Web: www.karlovka.net
E-mail: karlovkarada@googlegroups.com

IČO: 30796431
DIČ: 2021902696


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako SVB:

1. Bratislava, Karlova Ves, Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 Projekt 3/2023