REESMA, s.r.o.

 

REESMA, s.r.o.
Bebravská 7
821 07 Bratislava

IČO: 35907282
IČ DPH: SK2021908273

web: www.reesma.sk


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Petržalka, Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012
2. Bratislava, Petržalka, Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012
3. Bratislava, Petržalka, Budatínska 20 DEK SIEŤ 9/2010