Pavol Strapáč - SIEL

 

Služby

V rámci projektu Bezpečné paneláky je spoločnosť dodávateľom nasledovných služieb:

Kontakt

Pavol Strapáč - SIEL
Beňovského 16
Dúbravka
841 02 Bratislava

IČO: 32 164 424

  +421 903 424 294
  siel@zoznam.sk


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako subdodávateľ služby:

1. Bratislava, Petržalka, Hrobákova 15 DDS kódová voľba 1/2012