MEOPTA s.r.o.

 

MEOPTA s.r.o.
Hagarova 9/B
830 04 Bratislava 3 - Nové Mesto

IČO: 35750634
DIČ: 2020230520
IČ DPH: SK2020230520


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Karlova Ves, Donnerova 17-21 SO LED žiarovky 2/2016