FONDBYT s.r.o.

 

FondByt s.r.o.
Hečkova 5
831 05 Bratislava

IČO: 36780502
DIČ: 2022378688

web: www.fondbyt.sk


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Rača, Hubeného 46-50 DEK RAK 3/2010
2. Bratislava, Rača, Hubeného 46-50 DDS priama voľba 3/2010
3. Bratislava, Rača, Hubeného 46-50 SO klasické žiarovky 9/2009