Bytospol.S.S. s.r.o.

 

BYTOSPOL.SS s.r.o.
Drieňová 11
821 03 Bratislava

IČO: 35774363
DIČ: 0035774363


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala:

1. Bratislava, Ružinov, Komárnická 48-50 DEK RAK 7/2015
2. Bratislava, Ružinov, Komárnická 48-50 DEK RAK 1/2011
3. Bratislava, Ružinov, Komárnická 48-50 DEK RAK 9/2010