Bytový podnik Petržalka s.r.o.

 

Bytový podnik Petržalka s.r.o.
Haanova 10
852 23 Bratislava

IČO: 36821012
IČ DPH: SK2022430806

web: www.bppetrzalka.sk


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Petržalka, Gessayova 11-13 SO klasické žiarovky 6/2012