BA BUILDING s.r.o.

 

BA BUILDING s.r.o.
Pionierska 1/A
821 01 Bratislava

IČO: 31390447
IČ DPH: SK2020354391

web: www.babuilding.sk


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Hamuliakovo, Družstevná 2-6 DEK SIEŤ 11/2011