APS s.r.o.

 

APS, s.r.o
Bojnická cesta 18/D
971 01 Prievidza

telefón: 046/5438129 - 30
e-mail: aps@apstrade.sk
web: www.apstrade.sk

IČO: 31623069
DIČ: 2020468659
IČ DPH: SK 2020468659


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako revitalizátor bytového domu:

1. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 5/2014
2. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 30-38 DDS priama voľba 3/2014
3. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 30-38 SO klasické žiarovky 3/2014
4. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 2/2014