Elektrorekonštrukcia
Obdobie Služba Dodávateľ
3/2017 elektroinštalácia AC blesk DC

Realizované služby

Elektroinštalácia

V marci 2017 sme začali s elektrorekonštrukciou bytového domu na Húščavovej 3 v Bratislave.

Hlavné domové vedenie HDV sme vymenili od prípojkovej skrine umiestnenej na vonkajšej stene paneláku. Jednalo sa o 2 stupačky HDV (ľavá a pravá strana). Do JOP na prízemí sme pridali do každej stupačky deón, ktorým sa dá vypnúť celé príslušné HDV.

Ističe pred elektromermi sme vymenili a nanovo vykáblovali RE rozvádzače vrátane elektromerov vodičmi CY4. 6 a 10,

Na prízemí sme vymenili istiace prvky v rozvádzače Rsp rovnako ako nulovú svorkovnicu.

Z prípojkovej skrine bol natiahnutý aj prívod pre výťahy, ktorý sme taktiež vymenili za požiaruodolný kábel s funkčnou odolnosťou. Ten sa na prízemí rozdeľoval na prívody pre oba výťahy. Tie sme tiež natiahli požiaruodolným káblom s funkčnou odolnosťou.

Na prízemí sme nainštalovali na HDV a výťahový prívod hlavné prepäťové ochrany, pre všetky byty a spoločné priestory stredné prepäťové ochrany a zriadili sme hlavné pospojovanie s ekvipotenciálnymi prípojnicami na všetkých poschodiach


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Elektroinštalácia

Fotogaléria

Elektrorekonštrukcia

rozvádzač Rsp po obnove

rozvádzač Rsp po obnove

stredné prepäťové ochrany pre byty a sp. priestory

stredné prepäťové ochrany pre byty a sp. priestory

prívody pre výťahy spolu s vodičom pospojovania pripravené pre natiahnutie do výťahového rozvádzača umiestneného v šachte

prívody pre výťahy spolu s vodičom pospojovania pripravené pre natiahnutie do výťahového rozvádzača umiestneného v šachte

hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťahy v JOP na prízemí

hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťahy v JOP na prízemí

HDV po prerobení prechádza cez deónový vypínač

HDV po prerobení prechádza cez deónový vypínač

Správca

Správca bytového domu: Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.

Mapa

 

Návrat hore