Rozvádzače s prepäťovou ochranou LED senzorové a núdzové osvetlenie
Obdobie Služba Dodávateľ
6/2016 elektroinštalácia AC blesk DC
8/2016 STEINEL AC blesk DC
8/2016 núdzové osvetlenie AC blesk DC

Realizované služby

Elektroinštalácia

V júni 2016 sme zrekonštruovali elektrické rozvody v bytovom dome na Grosslingovej 30 v Bratislave.

Pôvodné rozvádzače umiestnené za dverami vo výklenku oproti výťahom sme vymenili za nové elektromerové rozvádzače EATON. Pôvodné hlavné domové vedenie sme vymenili za nové medené bezhalogénové od HDS v podjazde pri vstupe do domu.

Do bytových rozvodníc sme natiahli nové prívodné káble pod omietkou.

Takisto sme vymenili aj rozvodnicu s istením okruhov spoločných priestorov umiestnenú v suteréne. Z nej sme natiahli aj nový požiaruodolný kábel pre výťah, ktorý sa chystal rekonštruovať.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Elektroinštalácia

Senzorové osvetlenie STEINEL

V auguste 2016 sme zhotovili nové osvetlenie v bytovom dome na Grosslingovej 30 v Bratislave.

Pôvodné hromadne spínané osvetlenie sme nahradili novým senzorovým so svietidlami RS 16 L s vysokofrekvenčným senzorom od firmy STEINEL a LED svetelnými zdrojmi.

Kabeláž sme zhotovili tiež novú, uloženú pod omietkou.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Núdzové osvetlenie

V auguste 2016 sme v bytovom dome na Grosslingovej 30 v Bratislave dodali núdzové osvetlenie únikových ciest LED núdzovými svietidlami LEDUS 8 od firmy EATON so vstavanými akumulátormi.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala


Použité produkty:

Núdzové osvetlenie

Fotogaléria

Elektrorekonštrukcia

nové rozvádzače sme umiestnili do výklenkov každého zo 6 poschodí na miesto pôvodných

nové rozvádzače sme umiestnili do výklenkov každého zo 6 poschodí na miesto pôvodných

rozvádzače EATON sme navrhli a poskladali podľa projektovej dokumentácie, zhotovenie ktorej predchádzalo rekonštrukcii

rozvádzače EATON sme navrhli a poskladali podľa projektovej dokumentácie, zhotovenie ktorej predchádzalo rekonštrukcii

cez všetky RE prechádzalo hlavné domové vedenie medenými jednožilovými káblami s dvojitou izoláciou

cez všetky RE prechádzalo hlavné domové vedenie medenými jednožilovými káblami s dvojitou izoláciou

HDS s novým hlavným domovým vedením HDV

HDS s novým hlavným domovým vedením HDV

rozvádzač na prízemí obsahoval viac elektromerov kvôli nebytovým priestorom a meraniu spoločných priestorov

rozvádzač na prízemí obsahoval viac elektromerov kvôli nebytovým priestorom a meraniu spoločných priestorov

každý z rozvádzačov obsahuje prepäťovú ochranu v nemeranej časti, ktorá vyhovuje požiadavkám rozvodných závodov (prevedenie monoblok triedy 1, 2, 3 bez unikajúcich prúdov)

každý z rozvádzačov obsahuje prepäťovú ochranu v nemeranej časti, ktorá vyhovuje požiadavkám rozvodných závodov (prevedenie monoblok triedy 1, 2, 3 bez unikajúcich prúdov)

v spodnej časti rovádzača vidieť prepäťovú ochranu triedy 1+2+3

v spodnej časti rovádzača vidieť prepäťovú ochranu triedy 1+2+3

rozvádzače sme navrhovali a zostavovali presne na mieru

rozvádzače sme navrhovali a zostavovali presne na mieru

LED SO a LED NO

ku svietidlám sme zhotovili aj novú kabeláž uloženú pod omietkou

ku svietidlám sme zhotovili aj novú kabeláž uloženú pod omietkou

LED senzorové svietidlá RS 16 LED a LED núdzové sveitidlá LEDUS 8 sú skvelou voľbou

LED senzorové svietidlá RS 16 LED a LED núdzové sveitidlá LEDUS 8 sú skvelou voľbou

už nikdy po schodoch potme

už nikdy po schodoch potme

Správca

Správca bytového domu: Aureka s.r.o.

Mapa

 

Návrat hore