Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.
Fedákova 1
841 02 Bratislava

IČO: 35828994
IČ DPH: SK2021625815

www.bpd.sk


Referencie

Zoznam bytových domov v správe tohoto správcu, v ktorých boli realizované zákazky v rámci projektu:

Bagarova 22, Dúbravka, Bratislava
Karola Adlera 26-36, Dúbravka, Bratislava
Nejedlého 19-23, Dúbravka, Bratislava
Pri kríži 1-9, Dúbravka, Bratislava